• Tarih

  Yapılış tarihi: yaklaşık M.S 430
  Yaptıran: Anthiochos (II. Theodosius’un eğitmeni)
  Yıkım tarihi: ?
  Yıkım nedeni: ?
  Yer: Sultanahmet

  Antiochos Sarayı’nın kalıntıları ilk kez 1942 kazılarında ortaya çıkmış, 1950-52 kazılarında da yeni bilgiler kazanılmıştır. Bu geç Roma sarayı 414-433 yılları arasında bir dönemde, İran kökenli baş mabeyinci ve II. Theodosius’un eğitmeni Antiochus tarafından inşa edilmiştir. Yapının büyük altıgen salonu nişlerle sarılıdır, bu salonun iki yanında simetrik dizilişte daha küçük merkezi mekanlar bulunmaktadır. Bütün kompozisyonun önünde yarım daire biçiminde geniş bir sütunlu avlu yer almaktadır.

  Sarayın gösterişli esas mekanı 6. yüzyılın başlarında kiliseye dönüştürülmüş, daha sonra Azize Euphemia’ya ait kutsal emanetler buraya taşınmış ve kilise bu azizeye adanmıştır. Zamanla tahrip edilen yapı bir ara silah deposu olarak da kullanılmıştır. Büyük olasılıkla 16. yüzyılda yıkılmış, 1522 yılında saray harabesinin bir kısmının üzerine İbrahim Paşa Sarayı (bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi) inşa edilmiştir. 18. yüzyılın ortasında Nuruosmaniye Camisi inşaatının hafriyat toprağı da kalıntıların olduğu yere dökülmüştür.

  Construction date: Approximately 430 A.D
  Architect: Anthiochos (mentor of Theodosius II. )
  Destruction date: ?
  Cause of destruction: ?
  Location: Sultanahmet

  The representational major hall of the palace was converted into a church in early 6th century. The holy relics of Saint Euphemia were transported here, and the church was dedicated to this saint. In the course of time, the building fell into ruins and it was also used as an armory for a short time. It was probably demolished in 16th century and the Palace of Ibrahim Paşa (now the Museum of Turkish and Islamic Art) was built on parts of the ruins. By mid 18th century, the debris coming from the construction site of the Nuruosmaniye Mosque was dumped on the ruinfield.

  The ruins of the Palace of Antiochos were discovered for the first time in 1942 and the excavations of the years 1950-52 provided further information. This late Roman palace was built in a period between the years 414-433 by Antiochos who was of Persian origin, and worked as the chief of palatial ceremonies and the tutor of Emperor Theodosius II. The big hexagonal hall of the palace was surrounded by niches and on both sides of this hall there were smaller units placed according to a symmetry axis. The whole composition had a semi-circular colonnaded porticus of monumental dimensions in the front.


  1951-52 yıllarında kazı alanının genel görünümü / A general view of the excavation site in 1951-52 (Duyuran,1953)

  1951-52 yıllarında kazı alanının genel görünümü / A general view of the excavation site in 1951-52 (Duyuran,1953)

  Fotoğrafçı,Th.Hartmann,Alman Arkeoloji Enstitüsü / Photographer, Th.Hartmann,German Archeological Institute

  Fotoğrafçı,Artamanoff,1945, Alman Arkeoloji Enstitüsü / Photographer, Artamanoff,1945,German Archeological Institute

  Plan
 • Su an

  Antiochos Sarayı’na ait bazı önemli parçalar İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne taşınmış, ancak birçok bulgu da İstanbul Adalet Sarayı’nın yapımı sırasında ortadan kaldırılmıştır. Yapının, eski görkemi hakkında fikir vermekten uzak küçük bir kısmı bugün kısmen Adliye otoparkı içinde görülebilmektedir.

  Some significant pieces of the Palace of Antiochos were carried to the Istanbul Archaeological Museum whereas many findings were lost during the construction of the Istanbul Palace of Justice. A small portion of the building, which is far from enough to give an idea on the original grandeur of the whole edifice can be seen partially within the carpark area of the Justice Palace.


  Otopark olarak kullanılan ana salon / The main hall which is used as a car park

  İçeriden bakış / View from inside

  Mimari bezeme parçası / Fragment of architectural ornament
 • 3D Model

  Antiochos Sarayı, 3 boyutlu Modelleme çalışması, Üstten görünüş / Antiochos Palace, 3D rendering , View from above


  Antiochos Sarayı, 3 boyutlu Modelleme çalışması / Antiochos Palace, 3D rendering

 • Senaryo

  1. Açık Kent
  Sultanahmet Meydanı kentin binlerce yıllık tarihi boyunca en önemli açık alanı olmayı sürdürmüştür. Kentin hatta ülkenin tarihini etkileyen birçok olay bu meydanda gerçekleşmiştir. Günümüzde ise meydan ve çevresi fazlasıyla kitle turizmine hizmet eden bir karaktere bürünmüştür, Ramazan ve yaz aylarında biraz daha şenlense de, bölgede Aya İrini dışında tüm kentlilere hitap eden kapalı bir etkinlik mekanı yoktur.  Peki Antiochos Sarayı yıkılmayıp, günümüze kadar gelebilseydi hem de bir çağdaş sanatlar merkezine dönüştürülerek? İstanbullular sarayın görkemli avlusunda kurulan tiyatroyu izlerken,  gösterişli iç mekanında yapılan müzik dinletilerinin sesleri Sultanahmet Meydanı’na yayılır mıydı?

  1.Open City
  The Hippodrome was the most important open space of the city throughout ages. Many events that affected the history of the city and country took place in this square. But today the square and its neighborhood are like the backdrop of the “oriental” Istanbul image created for mass tourism, and although it gets a little more exciting during the Ramadan and summer months, there are no major covered activity spaces that attract locals besides Hagia Irini.  What if the Antiochos Palace was not destroyed and later converted into a contemporary arts center? Would locals and tourists watch the theatre performance in its spectacular courtyard, while the music coming from its magnificent interior reverbs in Sultanahmet Square?
  2. Oryantalist Kent
  Sultanahmet giderek İstanbul’un içinde ama onun gelişiminden bağımsız başka bir kent parçasına  dönüşmekte.  Bir turizm cenneti olan bu bölgede her türlü gariplikleri bulabilirsiniz,. Türkiye kültürüne yabancı birisi fesli adamları, halı satıcılarını ve parlak yelekli garsonları oryantal imajı tamamlayan hoş karakterler olarak görebilir, ancak bir İstanbullu için burası kent  içinde kendini yabancı gibi hissettiği bir yere dönüşmüş durumda. Artık önemli toplumsal olayların merkezi başka meydanlara kaymış, alışveriş ve ticaret için insanlar başka bölgelere yönelmiş durumda. Peki böyle bir çevrede Antiochos Sarayı var olsaydı o da bu imaja hizmet eder miydi? Sütunlarının arası kapatılıp hediyelik eşya dükkanlarına dönüşürken meydanı da seyyar satıcılarla mı dolardı?

  2.Orientalist City
  Sultanahmet is increasingly turning into an area that develops almost independently compared to the rest of the metropolis. You can find all kinds of oddities in this  tourist´s paradise. Someone who is not familiar with the modern culture of Turkey might find the men with fezzes, carpet sellers and waiters with shiny vests nice characters that would complete the oriental image, but a local will feel rather estranged and confused. Major social events  now happen in different urban areas, and shopping and other commercial activities have shifted to other locations. Would Antiochos Palace also serve this fake image if it still existed? Would its arcade be turned into small gift shops while its courtyard is crowded with street sellers.


 • Yerleştirme


  Antiochos Sarayı Yerleştirmesi 1 Kasım 2010-19 Aralık 2010 tarihleri arasında daha önce bulunduğu yerdeydi!

  Antiochos Palace installation was visited between 1 November 2010-19 December 2010!