• Tarih

  Yapılış tarihi: 16. yy
  Yaptıran: Sinan Paşa
  Yıkım tarihi: 1871
  Yıkım nedeni: Trenyolu inşaatı
  Yer: Sarayburnu

  İncili Köşk (1589-91), padişahların dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için kullandıkları, deniz manzaralı bir seyir yapısıdır. Adını kubbesine asılı inci dizisinden almaktadır. III. Murat’ın hükümdarlığında, Topkapı Sarayı’nın deniz surları üzerine Yemen Fatihi Koca Sinan Paşa tarafından inşa edilmiştir. Merkezi bir taht odası ile dinlenme ve hizmet mekanlarından oluşmaktadır. Değerli halılar, İznik çinileri, gümüş ve porselen eşyalar, ortası havuzlu ana mekanı zenginleştiren öğeler arasında sayılmaktadır. Köşkün açılış şenliklerinde müzikli ziyafetlerin ve kayık yarışlarının düzenlendiği bilinmektedir; atlı oyunlar ve havai fişek gösterileri de bunlara eşlik etmiştir. Diğer taraftan, Rumların burada bulunan ayazmada düzenlediği törenler de her zaman ilgi çekmiştir; köşk zaten bu kutsal mekanın zarar görmemesi için tonozlu bir altyapıyla yükseltilmiştir. 19. yüzyılda yavaş yavaş terk edilen köşk, nihayet Yedikule-Sirkeci demiryolu hattının inşaatı sırasında kaide kısmı dışında yıkılmıştır.

  Construction date: 16th century
  Commissioned by: Sinan Paşa
  Destruction date: 1871
  Cause of destruction: railway construction
  Location: Sarayburnu

  İncili Köşk (1589-91) was a belvedere meant for resting and entertaining of the sultans, enjoying the view over the sea. Its name (lit. the pavilion with pearls) is derived from the row of pearls once hanging down at its domed ceiling. The pavilion was built by the grand vizier Sinan Paşa, the conqueror of Yemen, during the reign of the Sultan Murat III on the sea walls of the Topkapı Palace. It consisted of a centrally located throne hall, resting and service spaces. Precious carpets, Iznik tiles, silver and porcelain objects were listed among the rich furnishings of the major room which had a pool at the center. It is known that banquets with musicians and regattas were organized on the occasion of the opening festivities of the pavilion accompanied by riding events and fireworks. The celebrations of local Greeks at the hagiasma here, on the other hand, had always been a center of attraction; the pavilion itself was after all elevated on a vaulted substructure to protect this holy place. The pavilion which was gradually abandoned in the nineteenth century was finally demolished during the construction works of the Yedikule-Sirkeci railway with the exception of its vaulted base.
 • Su an

  İncili Köşk’ün bulunduğu yerin günümüzdeki görünümleri
   

  Views of the site of İncili Köşk, today • 3D Model

  İncili Köşk, 3 boyutlu modelleme çalışması / İncili Köşk, 3D rendering

 • Senaryo

  1. Doğaçlama Kent / Improvisional City

  1. Doğaçlama Kent
  İstanbul’daki demir yollarının çoğu Osmanlının son dönemlerinde yabancı şirketler tarafından yapılmıştır. Bu yüzden istasyonlar kimi zaman ortama uyum sağlasın diye Sirkeci gibi oryantalist, kimi zaman da çevresinden tamamen farklı, dönemin Alman mimarisini yansıtan yapılardır.  Peki demiryolu geçecek diye yıkılan İncili Köşk yıkılmayıp bu mimari cümbüşün bir parçası olan bir istasyona dönüşse idi? Şimdilerde kimsenin fark etmediği İncili Köşk ve çevresi otobüsler, vapurlar büfeler ve heyecanla bir yerlere yetişmeye çalışan insanlarla dolup taşar mıydı?

  1.Improvisional City
  Most of the railways in Istanbul were constructed by foreign companies during the last years of the Ottoman Empire. That is why sometimes the stations look orientalist to fit into the environment, and sometimes they look completely different , based on German architecture styles of that century.  What if Incili Köşk was not destroyed but converted into a station to be added into this architectural pluralism. Would İncili Köşk and its surroundings be full with busses, ferries, kiosks and people who will be in hurry to get to somewhere?  2. Boş Zamanların Kenti / Leisure City

  2. Boş Zamanların Kenti
  Aslında herkese ait olan Topkapı Sarayı ve çevresindeki kültür varlıkları yavaş yavaş çeşitli firmalara  ve kurumlara işletmeleri için kiralanıyor.  Bunlar bazen tüm İstanbullulara hizmet veren kültür mekanlarına dönüşürken çoğunlukla da sadece turistlerin kısa vakit geçirdiği restoranlara ya da sadece firmaların ve üst gelir grubundan insanların kiralayabileceği pahalı etkinlik alanlarına dönüşüyor. Mesela İncili Köşk’ten ilham alınarak yapılmış olan  Sepetçiler Kasrı özel etkinlikler için kullanılsa da caz festivalleri ve çeşitli konserlere ev sahipliği yaparak kısmen de olsa tüm kentliler tarafından kullanılabiliyor. Peki yine muhteşem bir manzaraya sahip İncili Köşk de yıkılmayıp günümüze kadar gelseydi? Önünden sahil yolu geçmeyen bir Sarayburnu’nda İstanbul’un kültür ve eğlence hayatına konserler, sergiler ve leziz yemekleri ile katkıda bulunur muydu?

  2.Leisure City
  Various cultural assets around Topkapı Palace and its environs,  that actually belong to all citizens  are being rented to different  companies and foundations. They are sometimes turned into spaces of culture for all, but they mostly serve as restaurants for tourists and event spaces for companies and for groups with high income. For example Sepetçiler Kasrı, which took its inspiration from İncili Köşk is used for private events as well as jazz festivals and concerts that are meant for the whole city. What if İncili Köşk that also has a breathtaking view was not destroyed? Would it contribute to the entertainment and cultural life of Istanbul through concerts, exhibitions and delicious foods  3. Su Kenti / Water City

  3. Su Kenti
  İstanbul bir deniz kentidir. Çok değil yaklaşık 50 yıl kadar önce birçok yerinde kumsallara ve denize giren insanlara rastlamak mümkünken artık bu kumsallar ya yolların altında kaldı ya da tamamen doldurulup üzerine parklar ve evler yapıldı. Doğal bir kumsal bulmak ise neredeyse imkansız. Sadece yollar ile kaplı halini görmüş olanlar için tersini hayal etmek oldukça güç olsa da bir zamanlar hemen surların önünde kayalıklar ve yer yer kumsallar uzanıyormuş. Günümüzde üzerinden demir yolu önünden de sahil yolu geçen İncili köşk ve Sarayburnu ulaşıma kurban gitmeyip eski haliyle günümüze kadar ulaşsa idi nasıl bir yer olurdu? İnsanlar yazları önünden denize girip güneşlenirken İncili köşkün terasından da Adalar’a ve Kadıköy’e doğru kadehlerini kaldırırlar mıydı?

  3.Water City
  Istanbul is a city surrounded by sea. Only 50 years ago it was possible to see a lot of beaches where people enjoyed swimming in the Bosphorus and Marmara, but today these beaches are either under roads or they have been covered to build parks and buildings. It is almost impossible to find a natural beach at all.  Although it is very difficult for someone  who has only seen it the way it is now, once there were reefs and beaches in front of the city walls instead of the four lane roads. How would Sarayburnu and İncili Köşk, which have been victims of transportation projects look like if they could reach the present day in their original condition? While people go swimming and sunbathing in front of İncili Köşk, would they raise a toast towards the Islands and Kadıköy?


 • Yerleştirme

  -

  -