• Tarih

  Yapılış tarihi: 1806
  Yaptıran: III. Selim
  Yıkım tarihi: 1940
  Yıkım nedeni: Park yapımı
  Yer: Taksim

  III. Selim döneminde, 19. yüzyılın başlarında inşa edilen Topçu Kışlası, Beyoğlu ve Taksim’in fiziksel çehresinde önemli izler bırakmıştır: Hem varlığı hem de yokluğu bu bölgenin kendine özgü karakterini şekillendirmiştir. Taksim Topçu Kışlası, Selimiye Kışlası’nın Avrupa yakasındaki karşılığıdır, uzun kanatları ve çok geniş avlusuyla dikkat çekmektedir. Arşiv belgeleri kışlada gerçekleşen onarımlara ve mekanlara ilişkin değerli bilgiler vermektedir. Fotoğraflardan bilinen, bir tür “oryantal pasta mimarisi” olarak tanımlanabilecek ünlü giriş cephesi de böyle bir tadilatın sonucudur; Batı’daki benzer nitelikli sayfiye, fabrika veya servis binaları mimarisini hatırlatmaktadır.

  Topçu Kışlası, esas askeri etkinliklerin yanında, konumuna ve boyutlarına bağlı olarak pek çok farklı işlev için de kullanılmıştır; cambaz gösterileri, at yarışları, Rum hacıların konaklaması bunlar arasındadır. Kışla olarak hizmetinin sona ermesi ve satışı söz konusu olduğunda da şehir müzesi, sergi alanı gibi yeni işlevler önerilmiştir. 1913’te Sanayi ve Ticaret Şirket-i Milliye-i Osmaniye’ye satışından sonra da çeşitli gösterilere ev sahipliği yapmış ve kışlanın avlusu uzun yıllar futbol stadyumu olarak kullanılmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında kısmen boş kalmış, İşgal Yılları’nda Fransız kuvvetlerinin yönetimindeki Senegalli askerlere tahsis edilmiştir.

  Çeşitli dönüşümlerin ardından, nihayet Fransız şehirci Henri Prost’un önerileri doğrultusunda yıkım kararı alınmıştır. Buna göre kışladan boşalacak alana konutlar ve sosyal etkinlik yapıları inşa edilecektir; büyük bir park düzenlemesi Harbiye’ye kadar uzanacaktır. İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde kışlanın arazisi “İnönü Gezgisi” adıyla büyük bir tören meydanı niteliği de kazanacak, Taksim Meydanı ile bütünleşecektir. “Gezgi”nin ön tarafına İnönü’nün heykeli kurulacak, Taksim Cumhuriyet Anıtı da o noktaya kaydırılarak tasarımın bütünlüğü sağlanacaktır.

  Ancak kışla kısım kısım yıkıldıktan sonra, planlanan düzenlemelerin çok azı uygulanabilmiştir. Ahırların yerini daha önce Taksim Meydan’ı almış, öndeki Talimhane apartmanlar inşa edilerek modern bir konut bölgesi karakteri kazanmıştır. Kışlanın yerinde ise bugün kelimenin tam anlamıyla “yeller esmektedir”.

  Construction date: 1806
  Commissioned by: III. Selim
  Destruction date: 1940
  Cause of destruction: construction of a park
  Location: Taksim

  Artillery Barracks that was built in the early 19th century in the period of Selim III affected the physical appearance of Beyoğlu and Taksim dramatically. Both its presence and absence shaped the specific character of the region. Taksim Artillery Baracks was the equivalent of the Selimiye Barracks on the European side, and had considerable long wings and a quite wide courtyard. Archive documents provide important information about restorations and spaces in the barracks. The entrance façade which is well known from pictures and could be described as a sort of “oriental flavored cake architecture” was formed during such a restoration; it reminds the architecture of resort buildings, factories or service buildings in Europe.

  Beside military purposes, the Artillery Barracks was used for a variety of other activities, such as acrobatic shows, horse races or accommodation of Greek pilgrims. After its function as a military base has ended, new functions, such as a city museum or an exhibition center were suggested. It was sold to Ottoman National Company for Industry and Trade in 1913 after which it hosted many public events and its courtyard was used as a football stadium for many years. It was partially abandoned during the First World War and during the Invasion Years, it was reserved for Senegalese soldiers under French occupation forces.

  After several modifications, it was finally decided to be destroyed according to the proposals of Henri Prost, a French city planner. According to his plans, after the demolition of the Barracks, residential and social buildings would be constructed on the empty area, and a big green park would stretch from there to Harbiye. During İsmet İnönü’s presidential period the area would also be used as a ceremonial ground with the name “İnönü Esplanade”to be integrated with Taksim Square. In front of the esplanade there would be a statue of İnönü and the Taksim Republican Monument would be moved to that point to maintain a unity in design.

  However, only a few of these arrangements could be achieved after the gradual destruction of the Barracks. Taksim Square already took the place of stables in an early stage and Talimhane (the former military exercise ground) changed to be a modern residential area, and the Barracks was gone forever.


  Fotoğrafçı,Sebah-Joaillier v.,1900, Alman Arkeoloji Enstitüsü / Photographer, Sebah-Joaillier v.,1900,German Archeological Institute

  Kışlanın avlusunda konser, Cem Kozar Arşivi/ Concert in the courtyard , Cem Kozar Archive

  Futbol, Deniz Tümer Arşivi / Football , Deniz Tümer Archive

  Futbol, Gökhan Akcura Arşivi / Football , Gökhan Akcura Archive
 • Su an

  Yapının bulunduğu yerin günümüzdeki görünümleri

  Views of the site of building, today

 • 3D Model
 • Senaryo
 • Yerleştirme

  -

  -